փակիր գրադարանի այս բաժինը Առանց տպագրության վայրի հիշատակության
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր նոր կանոնագրութեան Տարօնոյ Գլակայ վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Սալնամէ 1888
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսա թապի’ օլմագ մէտար ը ՚ինայէթ տիր