փակիր գրադարանի այս բաժինը 1848
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան թալիմաթը եանի քրիսթիան տինինին պաշլըճա թալիմաթը իւզէրինէ սիւալ ու ճէվապլէր վէ միւլահազալար