փակիր գրադարանի այս բաժինը 1850
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ Հոգւոյն Սրբոյ գործքին վրայով
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ