փակիր գրադարանի այս բաժինը 1853
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ շէյթան հիքեայէսի