New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Լըսաժ
Title: Թօփալ շէյթան հիքեայէսի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Յ. Միւհէնտիսեանըն թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1853
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԹՕՓԱԼ ՇԷՅԹԱՆ / ՀԻՔԵԱՅԷՍԻ / ԼԸՍԱԺ / ՆԱՄ ՄԱՍԱԼ ՆՈՒԻՍԻՆ / ՖՐԱՆՍԸԶՃԱ ԹԷԷԼԻՖԻՆՏԷՆ / ԼԻՍԱՆԸ ԹԻՒՐՔԻՅԷ / ԹԷՐՃԻՒՄԷ ԳԸԼԸՆՄԸՇՏԸՐ / ՃԻԼՏԻ ՍԱՆԻ /
ԼԸՍԱԺ: Կաղ սատանայի պատմութիւնը: Լըսաժ անունով հէքիաթագիրին ֆրանսերէն գիրքէն թարգմանուած է թրքերէնի: Հատոր երկրորդ.
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր: Վերնագիրը՝ հոծ երկաթագիր: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Մանր վերջազարդեր, մեկ թերթ փորագիր պատկեր՝ գրքի սկզբում:
Շարվ. 12,5x6,5 սմ։
324, 2 չհ. էջ, նկ.։
File size: 38 MB
Keywords:Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2017