փակիր գրադարանի այս բաժինը 1862
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան հոգեւոր, բաժանեալ յեօթնից մասանց
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան քիլիսէսինին մուխթասար թէվարիխի