New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Պարթ Ք. Ս.
Title: Քրիսթիան քիլիսէսինին մուխթասար թէվարիխի
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Յարութիւն Մինասեանըն մաթպու’ասընտա
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթանպօլտա
Year of Publication: 1862
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ՔՐԻՍԹԻԱՆ / ՔԻԼԻՍԷՍԻՆԻՆ / ՄՈՒԽԹԱՍԱՐ / ԹԷՎԱՐԻԽԻ / Ի'ԼՄԻ ԻԼԱՀԻ ՄԻՒՏԷՐՐԻՍԼԷՐԻՆՏԷՆ Ք.Ս. ՊԱՐԹ ՆԱՄ Ա'ԼԻՄ / ՄԻՒԷԼԼԻՖԻՆ ՆԷՄՉԷ ԼԻՍԱՆԸՆՏԱ ԹԷԼԻՖ ԷԹՏԻՅԻ ՔԻ/ԹԱՊ ՏԸՐ ՔԻ ՖՐԱՆՍԸԶՃԱՏԱՆ ԼԻՍԱՆԸ ԹԻՒՐ-/ՔԻՅԷ ԹԷՐՃԻՒՄԷ ՕԼՈՒՆՈՒՊ / ԻՔԻՆՃԻ ՏԷՖԱ / ՍԹԱՆՊՕԼՏԱ / ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԸՆ ՄԱԹՊՈՒ'ԱՍԸՆՏԱ / ԹԱՄ' ՈՒ ԹԷՄՍԻԼ ՕԼՈՒՆՏՈՒ /
ՊԱՐԹ Ք.Ս. Քրիստոնեայ եկեղեցիի հակիրճ պատմութիւնը: Երկրորդ տպագրութիւն
Վեցածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր: Վերնագրերը՝ նաև հոծ երկաթագիր: Մանր զարդանախշեր, վերջազարդեր, փորագիր պատկերներ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշեր և նշում. «Ի՚լմի իլահի միւտէրրիսլէրինտէն Ք. Ս. Պարթ նամ ա՚լիմ միւէլլիֆին նէմչէ լիսանընտա թէլիֆ էթտիյի քիթապ տըր քի ֆրանսըզճատան լիսանը թիւրքիյէ թէրճիւմէ օլունուպ (Աստուածաբանութեան ուսուցիչներէն Ք.Ս. Պարթ անունով հեղինակին աւստրիայերէն լեզուով հեղինակած գիրքն է, որ թարգմանուած է ֆրանսերէնէ թրքերէնի)»:
Շարվ. 13,8x7,6սմ։
396, Զ. էջ։
File size: 55,4 MB
Keywords:Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2021