փակիր գրադարանի այս բաժինը 1667
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից