փակիր գրադարանի այս բաժինը 1863
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք