փակիր գրադարանի այս բաժինը 1865
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Պետիկի պատմութիւնը (Նուէր կաղանդի)