փակիր գրադարանի այս բաժինը 1867
Դիտել փաստաթուղթը Ասրըմըզըն մասքէլի ազիզլէրի վէ տիվանէլէրլէ տինսիզլէրի եախօտ սօֆուլըղըն գուրպանլարը
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1867)