New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Սիւ Էօժէն
Title: Եէտի միւհլիք կիւնահլար: Թէնպէլլիք
Publisher (standardized): տպ. Լէվանթ Հերալտի
Publisher (as it is on book): Լէվանթ Հէրալտ թապխանէսինտէ թապ իտիլմիշ տիր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1868
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԵԷՏԻ ՄԻՒՀԼԻՔ ԿԻՒՆԱՀԼԱՐ / ԹԷՆՊԷԼԼԻՔ / ԷՕԺԷՆ ՍԻՒՆԻԻՆ ԹԷԷԼԻՖԱԹԸՆՏԱՆ ԹԷՐՃԷՄԷ ԻԼԷ ՄԱՆԶՈՒՄԷՅԻ / ԷՖՔԵԱՐԱ ԻԼԱՎԷ ԻՏԻԼՄԻՇ ՏԻՐ /
ՍԻՒ ԷՕԺԷՆ: Եօթը մահացու մեղքեր: Ծուլութիւն.
Քառածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր: Վերնագրերը՝ երկաթագիր: Մանր բաժանազարդեր: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և նշում. «Էօժէն Սիւնիւն թէէլիֆաթընտան թէրճէմէ իլէ Մանզումէյի Էֆքեարա իլավէ իտիլմիշ տիր (Յաւելուած է Մանզումէյի Էֆքեար-ի, Էօժէն Սիւնի գրութիւններէն թարգմանուելով)»:
Շարվ. 11x5 սմ։
127 երկսյուն էջ։
File size: 24 MB
Keywords:Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2021