New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Պրէշիանի
Title: Լիօնէլլօնուն սէրկիւզէշթի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազար մանասթըրընտա պասմա
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկտէ
Year of Publication: 1868
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԼԻՕՆԷԼԼՕՆՈՒՆ / ՍԷՐԿԻՒԶԷՇԹԻ / ՃԻԶԻՎԻԹ ԹԱՐԻԳԱԹԸՆՏԱՆ / ՓԱՏՐԷ ՊՐԷՇԻԱՆԻՆԻՆ / ՎԷՐՕՆԱԼԸ ԵԱՀՈՒՏԻ / ՇԷՕՀՐԷԹԻՅԻԼԷ / ԳԱԼԷՄԷ ԱԼՏԸՂԸ ՀԻՔԵԱՅԷՍԻՆՏԷՆ / ԸՍՏԱՄՊՕԼՏԱ / ՊԻԹԹԷՖՐԻԳ ԹԷՐՃԻՒՄԷՅԷ ՄՈՒՊԱՇԻՐԷԹ ՕԼՈՒՆՄՈՒՇ ՏՈՒՐ /
ՊՐԷՇԻԱՆԻ: Լիոնելլոյի արկածախնդրութիւնը.
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մեկ գլխազարդ, մանր վերջազարդեր, տողատակի ծանոթագրություններ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և նշում. «Ճիզիվիթ թարիգաթընտան փատրէ Պրէշիանինին Վէրօնալը եահուտի շէօհրէթիյիլէ գալէմէ ալտըղը հիքայէսինտէն Ըստանպօլտա պիթթէֆրիգ թէրճիւմէյէ մուպաշիրէթ օլունմուշ տուր (Ճիզվիտ միաբանութենէն հայր Պրէշիանիյի Վերոնացի հրեայի հանգամանքով գրի առած պատմութիւնէն՝ թարգմանութեան նախաձեռնուած Կ. Պոլսում)»:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
513, 1 չհ. էջ։
File size: 81,3 MB
Keywords:Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2021