փակիր գրադարանի այս բաժինը 1869
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր նոր կանոնագրութեան Տարօնոյ Գլակայ վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հռչակաւոր ոճիրք
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմ քը