փակիր գրադարանի այս բաժինը 1871
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Ֆարիս վէ Վէնա
Դիտել փաստաթուղթը Սխալացոյց (1871)