փակիր գրադարանի այս բաժինը 1875
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն