փակիր գրադարանի այս բաժինը 1876-1877
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Բացում 1876 ամի: Նիստ Ա.-Ի.