փակիր գրադարանի այս բաժինը 1877
Դիտել փաստաթուղթը Երգք սրբոյ պատարագի եկեղեցւոյ Հայաստանեայց