փակիր գրադարանի այս բաժինը 1878
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Մուգատտէս եա'նի Ահտը 'աթիգ վէ Ահտը ճէտիտ: ՚Ան ասըլ մուհարրէր պուլունտըղը ՚իպրանի վէ քիլտանի վէ եունանի լիսանլարընտան պիթ թէրճէմէ(1878)