New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1880
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ՄԵԾ / ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ / ՏՂԱՅՈՑ ՀԱՄԱՐ / ԵՐՐՈՐԴ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ / ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ /
Վեցածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով։ Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, մանր զարդանախշեր, փորագիր պատկերներ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 14x8,5 սմ։
106, Բ. էջ։
File size: 12,6 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2017