փակիր գրադարանի այս բաժինը 1880-1881
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Բացում 1880 ամի: Նիստ Ա.-ԻԱ.