փակիր գրադարանի այս բաժինը 1881
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ: Գիրք Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ նամակագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան եօլճըլըղը եա'նի միւ'մինին հէլագ շէհրինտէն սէմավի շէհրէ սէյահէթի