New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Իլմի րագամ եանի ֆիքրտէն վէ եազը իլէ հիսապ էթմէք իլմի: Էրմէնիճէտէն թէրճիւմէ օլունուպ
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Յ. Մինասեան վէ Շիրքէթի թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ստամպօլտա
Year of Publication: 1883
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԻԼՄԻ ՐԱԳԱՄ / ԵԱՆԻ / ՖԻՔՐՏԷՆ ՎԷ ԵԱԶԸ ԻԼԷ ՀԻՍԱՊ ԷԹՄԷՔ / ԻԼՄԻ / ԷՐՄԷՆԻՃԷՏԷՆ ԹԷՐՃԻՒՄԷ ՕԼՈՒՆՈՒՊ / ՍՏԱՄՊՕԼՏԱ / Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ ՎԷ ՇԻՐՔԷԹԻ ԹԱՊԽԱՆԷՍԻՆՏԷ / ԹԱՊ ՕԼՈՒՆՄՈՒՇ ՏՈՒՐ / 1883 /
Թիւերուն գիտութիւնը այսինքն մտային եւ գրաւոր հաշիւ ընելու գիտութիւնը: Թարգմանուած է հայերէնէ.- Կ. Պոլիս: Յ. Մինասեան ընկերութեան տպարան, 1883
Վեցածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր: Վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր զարդանախշեր, բաժանազարդեր, տողատակի ծանոթագրություններ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ, նկար և կնիք, որի վրա դրված է թվականը:
Շարվ. 14x8 սմ։
ԼԵ, 367 էջ, աղյս.։
File size: 4 MB
Keywords: Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2018