փակիր գրադարանի այս բաժինը 1884
Դիտել փաստաթուղթը Գոնթէս Սարա
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Պապա Թօմ: Հտ. առաջին
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Պապա Թօմ: Հտ. երկրորդ
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Մուգատտէս եա'նի Ահտը 'աթիգ վէ Ահտը ճէտիտ: 'Ան ասըլ մուհարրէր պուլունտըղը 'իպրանի վէ քիլտանի վէ եունանի լիսանլարընտան պիթ թէրճէմէ(1884)