New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Քիթապը Մուգատտէս եա'նի Ահտը 'աթիգ վէ Ահտը ճէտիտ: 'Ան ասըլ մուհարրէր պուլունտըղը 'իպրանի վէ քիլտանի վէ եունանի լիսանլարընտան պիթ թէրճէմէ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ա․ Յ․ Պօյաճեան մաթպա՛ասընտա թապ՛ օլունմուշ տըր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլտա
Year of Publication: 1884
Notes:Ա ՏԻՏՂՈԱՍԹԵՐԹ
ՔԻԹԱՊԸ ՄՈՒԳԱՏՏԷՍ / ԵԱ'ՆԻ / 'ԱՀՏ Ը 'ԱԹԻԳ ՎԷ 'ԱՀՏԸ ՃԷՏԻՏ / 'ԱՆ ԱՍԸԼ ՄՈՒՀԱՐՐԷՐ ՊՈՒԼՈՒՆՏԸՂԸ / 'ԻՊՐԱՆԻ ՎԷ ՔԻԼՏԱՆԻ ՎԷ ԵՈՒՆԱՆԻ ԼԻՍԱՆԼԱՐԸՆՏԱՆ / ՊԻԹ ԹԷՐՃԷՄԷ /... / ԻՍԹԱՆՊՕԼՏԱ / Ա.Յ. ՊՕՅԱՃԵԱՆ ՄԱԹՊԱ'ԱՍԸՆՏԱ / ԹԱՊ' ՕԼՈՒՆՄԸՇ ՏԸՐ / 1884 /
Բ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
ԱՀՏԸ ՃԷՏԻՏ / 'ԱՆ ԱՍԸԼ ՄՈՒՀԱՐՐԷՐ ՊՈՒԼՈՒՆՏԸՂԸ / ԼԻՍԱՆ Ը ԵՈՒՆԱՆԻՏԷՆ ՊԻԹ ԹԷՐՃԷՄԷ / ԻՍԹԱՆՊՕԼՏԱ / Ա.Յ. ՊՕՅԱՃԵԱՆ ՄԱԹՊԱ'ԱՍԸՆՏԱ / ԹԱՊ' ՕԼՈՒՆՄԸՇ ՏԸՐ / 1884 /
Սուրբ Գիրք այսինքն Հին կտակարան եւ Նոր կտակարան: Եբրայերէն եւ քաղդերէն եւ յունարէն լեզուներով բնագիրին ճշգրիտ թարգմանութիւնն է.- Կ. Պոլիս: Ա.Յ. Պօյաճեան տպարան, 1884:
Նոր կտակարան: Յունարէն լեզուով բնագիրին ճշգրիտ թարգմանութիւնն է.- Կ. Պոլիս: Ա.Յ. Պօյաճեան տպարան, 1884:
Տասնվեցածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բորոլգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր: Վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր բաժանարազարդեր, զարդանախշեր, տողատակի ծանոթագրություններ:
Շարվ. 24x16,5 սմ։
1 չհ., 1114, 324 երկսյուն գծափակ էջ։
File size: 270 MB
Keywords: Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2021