New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Պաղտասարեան Գ.
Title: Բանալի անգղիական լեզուի: Մասն երկրորդ
Publisher (standardized): տպագր. Գարեգին Պաղտատլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան (Արամեան)
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1886
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ «FAIRE SIMPLE» / ԲԱՆԱԼԻ / ԱՆԳՂԻԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒԻ / ՎԱՍՆ ՀԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂԱՑ / ԱՇԽԱՏԱՍԻՐԵԱՑ / Գ. ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ / Հիմնադիր Տնօրէն Արեւելեան Որբանոցին, ի Պրուսա Բիւթանիոյ / ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ / ANGLO-ARMENIAN GRAMMAR / BY / G. BAGHDASARIAN / Director of the Oriental Orphanage, Broussa in Bithynia / Second Part /... /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով։ Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր։ Մանր բաժանազարդեր։ Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և օսմաներեն գրություն։
Շարվ. 14x8 սմ։
201(?) էջ։
File size: 24,6 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2018