New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Պուլապէր Ժիւլ
Title: Հայտուտ գարը
Publisher (standardized): տպ. Մէճմուայը ախպար
Publisher (as it is on book): Մաթպաայի Մէճմուայը ախպար
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Պէյօղլի
Year of Publication: 1887
Notes:Միւթէրճիմ Յ. Թոլայեան
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ՝ չունի:
Աւազակ կինը /Թարգմանիչ Յ. Թոլայեան
Քառածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր զարդանախշեր:
Նկարագրված օրինակում հինգ հատորներ մեկ կազմի մեջ են, ունեն առանձին էջակալություններ, գրացուցակում նկարագրվել են որպես մեկ միավոր՝ առանց հատորների ընդգծումի։ Երկրորդ հատորը բաղկացած է երկու մասից տարբեր էջակալությմամբ։
Շարվ. 14x8 սմ։
116, 184, 198, 203, 145, 194 էջ։
File size: 136 MB
Keywords:Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2018