փակիր գրադարանի այս բաժինը 1889
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առակաց
Դիտել փաստաթուղթը Ընտանեկան զբօսարան կամ գուշակութիւնք 1890 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր ներքին կանոնադրութեան Ազգային ժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սեւ դղեկի աւերակները կամ հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ