փակիր գրադարանի այս բաժինը 1892
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ դպրութեան սրբոյ պատարագի ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի: Հատոր Բ.