փակիր գրադարանի այս բաժինը 1893
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան գաղիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդ կամ նուէր մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Միւքէմմէլ սալնամէ 1894