New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Կաղանդ կամ նուէր մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Ճիվէլէկեան
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ճիվէլէկեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1893
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԿԱՂԱՆԴ / ԿԱՄ / ՆՈՒԷՐ ՄԱՆԿԱՆՑ / ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ / Կը պարունակէ / Խրատներ, Մանկավարժա- / կան երգեր, Պատմութիւն- / ներ, Գիտական զբօսանք- / ներ, Հանելուկներ, եւայլն: /
Տասնվեցածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Գլխազարդեր, վերջազարդեր, մանր բաժանազարդեր, փորագիր պատկերներ: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ նշում. «Գրատուն Տիրան Գ. Փափազեան», հաջորդող էջին՝ գծափակ շրջանակի մեջ՝ հիշատակի խոսք. «Նուէր յիշատակի վաղամեռիկ Արմինէ Զարդարեան դուստր բարեյիշատակ Գէորգ էֆ. Զարդարեանի ծնեալ 1878 նոյեմբեր 15, վախճանեալ 1886 ապրիլ 22 Հրատարակչէն»: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 14x8 սմ։
96 գծափակ էջ, նկ.։
File size: 12 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2018