փակիր գրադարանի այս բաժինը 1894
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան կամ Սիրուն զբօսարան: Մանկանց երկրորդ գիրքը
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի: Առաջին տարի