New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Մարգարեան Գրիգոր
Title: Համառօտ աշխարհագրութիւն
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1894
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ / ՀԱՄԱՌՕՏ / ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ / ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ / Բնական, Քաղաքական եւ Ուսումնական / Բ. ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ / Ի պէտս / ԱԶԳ. ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԱՑ / ԸՍՏ ԿԱԶՄԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳՐԻ / ԵՒ / ՈՒՍՈՒՄՆ. ԽՈՐՀՐԴԻ / ԱԶԳ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր զարդանախշեր, բաժանազարդեր, տողատակի ծանոթագրություններ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ, դարձերեսին՝ նշում. «Հեղինակի ստորագրութիւնը չկրող օրինակները կեղծ են» և ստորագրությունը: Բնագրից առաջ՝ ձոնագիր. «Ողբացեալ Յովհաննէս էֆ. Կիւլպէնկեանի անմահ յիշատակին ձօնէ աշխատասիրողն ի նշան անձնուէր բարեկամութեան»:
Շարվ. 14x8 սմ։
152 էջ, նկ., դիմանկ.։
File size: 17 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2017