New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Մարգարեան Վ. Յ.
Title: Նոր ընթերցարան կամ Սիրուն զբօսարան: Մանկանց երկրորդ գիրքը
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ն. Ճ. Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1894
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՆՈՐ / ԸՆԹԵՐՑԱՐԱՆ / ԿԱՄ / ՍԻՐՈՒՆ ԶԲՕՍԱՐԱՆ / ՄԱՆԿԱՆՑ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԻՐՔԸ / ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ / Մանկական երգեր, կարճ հատուածներ, առակներ, առածներ եւ փոքր պատմութիւններ: / ՏԷՐ ԵՒ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ / ԳՐԱՎԱՃԱՌ Վ.Յ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ / Է. ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ /... /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր, փորագիր պատկերներ: Գլխազարդեր, վերջազարդեր, մանր զարդանախշեր: Շապիկը՝ նկարազարդ, վրան. «Սիրուն զբօսարան: Երկրորդ գիրք մանկանց»: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և օսմաներեն գրություն: Բնագրում՝ գլխազարդեր, վերջազարդեր: Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ նշում. «Ընծայ ողբացեալ հօրեղբօրս Միքայէլ Առանձար Մարգարեանի սիրասուն զաւակաց Արսէնի, Ալպրիկի, Աշխէնի, Աստղիկի եւ Արտաւազդի, որ ի Թէհրան Պարսկաստանի, Վ.Յ.Մ.»: Շապիկի վերջերեսին՝ Մարգարեան գրատան գրքերի ցանկը:
Շարվ. 14x8 սմ։
95 էջ, նկ.։
File size: 10 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2017