New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Պետիկեան Ա.Կ.
Title: Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1895
Notes: Մանկավարժական նոր դրութեամբ նախակրթարաններու համար: Առաջին շրջան:
ՏԻՏՂԹ.՝ Ա.Կ. ՊԵՏԻԿԵԱՆ / ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ / ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ / ԵՒ / ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐՐԵՐ / ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆՈՐ ԴՐՈՒԹԵԱՄԲ / ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ / ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ / Յ. ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ / Թիւ 27, Ֆինճանճըլար Եօգուշու, Կ. Պոլիս / 1895
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով։ Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր։ Վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր։ Մանր զարդանախշեր, տողատակի ծանոթագրություններ։ Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Շապիկի վերջերեսին՝ հայտարարություն դասագրքի Բ. և Գ. Շրջանների տպագրության մասին և օսմաներեն գրություն: Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ տպարանի ամբողջական տվյալը։
Շարվ. 13,5x9 սմ։
Զ, 82, 1 չհ. էջ, աղյս.։
File size: 8 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2017