փակիր գրադարանի այս բաժինը 1896
Դիտել փաստաթուղթը Գրպանի բառարան հայերէնէ արաբերէն