New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Դարբինեան Սարգիս
Title: Գրպանի բառարան հայերէնէ արաբերէն
Publisher (standardized): տպագր. Սարգիս Դարբինյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Դարբինեան
Place (standardized): Կահիրե
Place (as it is on book): Գահիրէ
Year of Publication: 1896
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՀԱՅԵՐԷՆԷ ԱՐԱԲԷՐԷՆ / ԳՐՊԱՆԻ ԲԱՌԱՐԱՆ / ՏԷՐ ԵՒ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ / ՍԱՐԳԻՍ Ա. ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ /
Մամուլանիշեր՝ չունի: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր զարդանախշեր, բաժանազարդեր: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ, հաջորդող էջին՝ նշում. «Տպագրութեան իրաւունքը հեղինակին վերապահեալ է»:
Շարվ. 9x5 սմ։
285 էջ, աղյս.։
File size: 20 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2018