փակիր գրադարանի այս բաժինը 1788
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն Սրբոյն Թովմայի