փակիր գրադարանի այս բաժինը 1899
Դիտել փաստաթուղթը Իլահիլէր իլէ մագամլարը
Դիտել փաստաթուղթը Պիզզաթ Քրիստոս էն պէօյիւք միւ'ճիզէտիր