փակիր գրադարանի այս բաժինը 1905
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ օսմանեան պատմութիւն