փակիր գրադարանի այս բաժինը 1908
Դիտել փաստաթուղթը 'Ահտը ճէտիտ եա'նի ինճիլի շէրիֆ
Դիտել փաստաթուղթը Տիւմէնճի Փէթըրսըն