փակիր գրադարանի այս բաժինը 1909
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Վաւերացեալ 1908-9 նստաշրջանի: Նիստ Ա.-ԼԱ.
Դիտել փաստաթուղթը Ժպիտք եւ արտասուք հատորիկէն անջատ հատուածներ: Լոյս եւ ստուերք