New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Վաւերացեալ 1908-9 նստաշրջանի: Նիստ Ա.-ԼԱ.
Publisher (standardized): տպագր. Հ․ Ասատրյան եւ որդիներ
Publisher (as it is on book): Տպագր. Յ. Ասատուրեան եւ որդիք
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1909
Notes:Մամուլանիշեր չունի: Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր: Վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր վերջազարդեր: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ և նշում. «Պաշտօնական հրատարակութիւնք Ազգային պատրիարքարանի 1-31»:
Շարվ. 20x15 սմ։
576, 2 չհ., 16, 28, 16, 27 երկսյուն էջ, աղյս.։
File size: 144 MB
Keywords: Ատենագրություն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2021