փակիր գրադարանի այս բաժինը 1911
Դիտել փաստաթուղթը Տու'ա հաֆթասը գրա'աթը