փակիր գրադարանի այս բաժինը 1912
Դիտել փաստաթուղթը Հանրագիտական ընդարձակ օրացոյց համազգային օրացոյց 1913 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Մուգատտէս շէհրէ կէօթիւրէն եօլ-նիշանլարը
Դիտել փաստաթուղթը Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ: Ա. հատոր
Դիտել փաստաթուղթը Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ: Բ. հատոր
Դիտել փաստաթուղթը Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ: Գ. հատոր