New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Մուգատտէս շէհրէ կէօթիւրէն եօլ-նիշանլարը
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա'ա ի Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպուլ
Year of Publication: 1912
Notes:ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ չունի:
ԴԷՊԻ սուրբ քաղաք տանող ճանապարհներու նշանները.- Կ. Պոլիս։ Յ. Մատթէոսեանի տպարան, 1912։
Մամուլանիշեր՝ չունի: Բոլորգիր, վերնագիրը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր զարդանախշեր, մեկ էջ նկար: Շապիկը՝ գծափակ և նկարազարդ: Առաջին էջի ներքևի ձախ անկյունում տպագրված է. «Dan. 7 – Armeno-Turkish»:
Շարվ. 14x9 սմ։
19 էջ, նկ.։
File size: 3,5 MB
Keywords: Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2021