փակիր գրադարանի այս բաժինը 1913
Դիտել փաստաթուղթը Դաւիթ Լիվինկսթընըն թէրճէմէ ի հալը
Դիտել փաստաթուղթը Թագտիր ի իլահի եախօտ միւսթագպէլին սըրլարը: Դան. 1-4
Դիտել փաստաթուղթը Իքի քէրրէ տօղմուշ ատէմլէր