New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Դաւիթ Լիվինկսթընըն թէրճէմէ ի հալը
Publisher (standardized): տպ. Օսմանյան բարեգործական ընկերության
Publisher (as it is on book): Միւշթէրէք իւլ մէնֆա’ա ’Օսմանլը մաթպա’ասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1913
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԴԱՒԻԹ ԼԻՎԻՆԿՍԹԸՆԸՆ / ԹԷՐՃԷՄԷ Ի ՀԱԼԸ / ԻՍԹԱՆՊՕԼ / ՄԻՒՇԹԷՐԷՔ ԻՒԼ ՄԷՆՖԱ՚Ա ՚ՕՍՄԱՆԼԸ ՄԱԹՊԱ’ԱՍԸ / ՊԱՊ Ը ԱԼԻ ԷՊՈՒՍՈՒ՚ՈՒՏ ՃԱՏՏԷՍԻ ՆՕ. 27 / 1913 /
ԴԱՒԻԹ Լիվինկսթընի վարքը.- Կ. Պոլիս։ Օսմանեան բարեգործական ընկերութեան տպարան, 1913:
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով։ Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր զարդանախշեր, վերջազարդեր, մեկ ներդիր թերթ դիմանկար. «Դաւիթ Լիվինսթըն», երկու ներդիր թերթ լուսանկար, գրքի վերջում՝ քարտեզ. «Աֆրիգանըն խարիթասը»: Շապիկին՝ նկար: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 13x8 սմ։
90 էջ, նկ., դիմանկ., քարտեզ։
File size: 35,1 MB
Keywords: Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2018