New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Պէկպի Հարօլտ
Title: Իքի քէրրէ տօղմուշ ատէմլէր
Publisher (standardized): տպ. Մ. Հ. Քեշիշյանի
Publisher (as it is on book): Կ. եւ Մ. Յ. Քէշիշեան մաթպաասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տէրիսաատէթ
Year of Publication: 1913
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԻՔԻ ՔԷՐՐԷ ՏՕՂՄՈՒՇ ԱՏԷՄԼԷՐ / ՂԱՅԷԹ ՃԱԼԻՊ ԻԼՄԻ ՎԷ ՐՈՒՀԱՆԻ /ՆԱԳԼԻՅԷԹԼԷՐ / Միւէլլիֆի / ՄՐ. ՀԱՐՕԼՏ ՊԷԿՊԻ / Միւթէրճիմի / ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Ս. ԷՍՔԻՃԵԱՆ / ՏԷՐԻՍԱԱՏԷԹ / Կ. ԵՒ Մ.Յ. ՔԷՇԻՇԵԱՆ ՄԱԹՊԱԱՍԸ / 1913 /
ՊԷԿՊԻ ՀԱՐՕԼՏ: Երկու անգամ ծնած մարդիկ /Թարգմանիչ Յովհաննէս Ս. Էսքիճեան.-Կ. Պոլիս: Տպարան Կ.եւ Մ. Յ. Քէշիշեան, 1913:
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ երկաթագիր: Մանր վերջազարդեր, բաժանազարդեր, տողատակի ծանոթագրություններ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և նշում. «Ղայէթ ճալիպ իլմի վէ րուհանի նագլիյէթլէր (Գիտական եւ հոգեւոր փոխանցումներ)»:
Շարվ. 10x6 սմ։
190 էջ։
File size: 24 MB
Keywords: Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2018