փակիր գրադարանի այս բաժինը 1915
Դիտել փաստաթուղթը Խաչ թաշըյան